Pomeni proizvajanje električne energije z lastno sončno elektrarno. Je trajni vir energije, s katerim poskrbite za energetsko neodvisnost in izjemno nizke stroške.

Sončne elektrarne delujejo po sistemu Neto meritev, kjer se pri obračunu električne energije upošteva le količina električne energije, ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano električno energijo, ki se odčita ob zaključku obračunskega obdobja.

Ne, ni pomembno, saj lahko panele za sončno elektrarno namestimo na prav vse strehe.

Priporočeno je, da je streha večja od 30 kvadratnih metrov.